Informační systém gymnázia tř. Kpt. Jaroše 14, Brno

Jméno:
Heslo:
PDA:

Vážení návštěvníci,

tento informační systém byl vybudován proto, abychom zjednodušili, zrychlili a zkvalitnili vzájemnou komunikaci vedení školy a pedagogického sboru se studenty a jejich rodiči.

Vstup je povolen jen zaregistrovaným uživatelům. Registrace všech nových studentů i jejich odpovědných zástupců se provádí automaticky na začátku školního roku. Přihlašovací údaje předají studentům jejich třídní učitelé v třídnických hodinách. Odpovědným zástupcům předají přihlašovací údaje třídní učitelé na třídních schůzkách. Tyto údaje si každý uživatel může po přihlášení do systému změnit.

Celý systém se stále vyvíjí a průběžně se přizpůsobuje dalším potřebám uživatelů. Jakékoliv připomínky zasílejte Mgr. Marku Blahovi na adresu marba@jaroska.cz.


Informační systém byl vytvořen v rámci pilotních projektů SIPVZ v letech 2005 a 2006. Hodnotíci zpráva projektu je ke stažení zde (.jpg, 210 kB).


ISG verze 2017-09-19-1, Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše (c) 2005-2018